ASVEMC Board Meeting, Gunagzhou, China, May 24, 2015 at 5pm

Attendance: Board members: Tong-Yan Zhao (President), Qi-Yong Liu (President-Elect), Gunter C. Muller (Vice President), Rui-De Xue (Executive Director), Ming-Hao Zhou (Vice President-elect), Err-Lieh Hsu (Taiwan), Hong-Liang Chu (Central China), Abu Hassan Ahmad (Malaysia), Li-Feng Lin (South China) Other attendance: Bill Walton (Past President of the SOVE), Feng-Xia Meng (Financial Committee Chair), Chun-Xiao Li (Local Arrangement…