People

Board

 • President: Dr. Hong-Liang Chu
 • President-elect: Dr. Chun-Xiao Li
 • Vice President: Dr. Xiao-Guang Chen
 • Past President: Dr. Abu Ahmad
 • Executive Director: Dr. Rui-De Xue

Staff

 • Treasurer/Coordinator: Dr. Rui-De Xue
 • Secretary: Mr. Tian Ye
 • Web Master: Mr. Brian Liang

Regional Directors

 • Dr. Err-Lieh Hsu, Region of Taiwan (continue to serve for 2 years)
 • Dr. Hoonbook Yi, Region of Korea (continue to serve for 2 years)
 • Dr. Hitoshi Kawada, Region of Japan (for 2 years)
 • Dr. Xiao-Peng Zeng, Region from North China/ Mongolia (continue to serve for 2 years)
 • Dr. Heng-Qing Ji, Region from Central China (for 2 years)
 • Dr. Li-Feng Lin, Region form South China (for 2 years)
 • Dr. Reddya Naik, Region of India (continue to serve for 2 years)
 • Dr. Abdul Aziz Althbyani , Region of Middle East (for 2 years)
 • Dr. Theeraphap Charconviryyaphap, Region of Thailand, Laos, Vietnam (continue to serve for 2 years)
 • Dr. Abu Hassan Ahmad, Region of Malaysia /Philippines (continue to serve for 2 years)

Committee Chairs

 • Executive: Dr. Hong-Liang Chu
 • By-Law: Dr. Err-Lieh Hsu
 • Nomination: Dr. Gunter Muller, Dr. Qi-yong Liu, Dr. Tong-Yan Zhao
 • Financial: Dr. Feng-Xia Meng & Mr. Zi-Kuan Jiang
 • Membership: Mrs. Ming-Yu Wu & Dr. Hong-Liang Chu, Mr. Tian Ye
 • Education/Public Relation: Dr. Chun-Xiao Li
 • Publication: Dr. Rui-De Xue & Mr. Brian Liang
 • Award: Dr. Gunter C. Muller & Dr. Err-Lieh Hsu, Dr. Tong-Yan Zhao, Dr. Qi-Yong Liu
 • Local Arrangement: Mr. Yan-De Dong

Historical:

Past board:

 • Funder; Dr. Rui-De Xue (2009-2013)
 • Executive Director: Dr. Rui-De Xue (2013-2017)
 • Executive Director: Dr. Tong-Yan Zhao (2017-present)

Past and current Presidents:

 • Dr. Tong-Yan Zhao (1st President, 2013-2015)
 • Dr. Qi-Yong Liu (2015-2017)
 • Dr. Gunter C. Muller (2017-2019)
 • Dr. Ming-Hao Zhou (2019)
 • Dr. Abu Hassan Ahmad (2019-2021)
 • Dr. Hong-Liang Chu (2021-2023)

Outstanding Achievement Award recipients:

 • Dr. Err-Lieh Hsu (2017)
 • Dr. Abu Hassan Ahmad (2017)
 • Dr. Theeraphap Charconviryyaphap (2019)
 • Dr. Hitoshi Kawada (2019)
 • Dr. Gunter C. Muller (2021)
 • Dr. Shan-Qing Wang (2021)
 • Dr. Xiao-Guang Chen (2021)

Outstanding service award recipients:

 • Dr. Tong-Yan Zhao (2015)
 • Dr. Jun Sun (2017)
 • Dr. Ming-Hao Zhou (2019)
 • Dr. Qi-Yong Liu (2019)
 • Mr. Brian Liang (2019)
 • Mrs. Ming-Yu Wu (2021)
 • Dr. Zhi-Kuan Jiang (2021)